Histogen

Contenidors pre-dispensats per a fixació de mostres.

El contenidor ve llest per al seu ús. Histogen i el seu sistema «un pas» li evitarà l’enutjosa preparació dels contenidors per a la fixació de mostres que ja que vénen predispensats amb la quantitat de formaldehíd necessària per a cobrir la mostra.
No haurà més vessaments ni trencaments a causa de l’excel·lent qualitat i a l’alta resistència dels nostres contenidors. Una extensa gamma de grandàries per a cada tipus de mostra.
La Transparència dels contenidors li permetrà comprovar a primera vista les mostres. L’etiquetatge individual que Histogen incorpora en els contenidors li permetrà aconseguir una excel·lent traçabilidad de les mostres. L’etiqueta inclou a més del lot i la caducitat dels reactius un complet nombre de camps a emplenar (opcionalment) pel tècnic.
L’alta qualitat del formaldehíd li permetrà aconseguir una fixació efectiva i reproducible